ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY 8วัน 5คืน By TK

นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด ชมเมืองโบราณทรอย
บ้านพระแม่มารี - ปามมุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - สถานีคารวาน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม -นครใต้ดินคาดัค - ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม -พระราชวังทอปกาปึ - ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง