ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต-พังงา-สุรินทร์-สิมิลัน
GTT-024-1118
ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต-พังงา-สุรินทร์-สิมิลัน
รายละเอียด

ล่องเรืออ่าวพังงา – เขาตะปู - เกาะปันหยี – ทับละมุ – เขาหลัก
ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะ สิมิลัน – จุดชมวิว – ดำน้ำตื้นดูปะการัง
ภูเก็ต – เมืองเก่า – วัดฉลอง

การเดินทาง
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airway
ราคาเริ่มต้น
16,990 บาท
แผนการเดินทาง
05.00 :

คณะท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาเตอร์ A-D สายการบินไทยสไมล์ (WE) มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยบริการท่านเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

08.30 :

นำท่านเหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ด้วยสายการบินไทยสไมล์เที่ยวบินที่ WE2203

09.55 :

นำท่านเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตไข่มุกแห่งทะเลอันดามันของประเทศไทย นำท่านขึ้นรถตู้ VIP ที่ได้จัดไว้คอยบริการท่าน นำท่านเดินทางสู่ “อ่าวพังงา” ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามของภาคใต้ ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติที่หาดูได้ยาก อ่าวพังงาแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดไฮไลท์สำคัญหลายจุดด้วยกัน นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือลอดถ้ำที่ถ้ำลอด ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของกระแสลมและทะเลเกิดเป็นลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจจัดเป็น Unseen ไทยแลนด์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เขาตะปู” “เขาพิงกัน” เป็นอุทยานแห่งชาติ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปเขาพิงกัน ซึ่งเป็นภูเขาสองลูกที่พิงกันอยู่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นลักษณะเด่นอันสวยงามน่าชม จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เกาะปันหยี

เที่ยง :

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นบนเกาะปันหยี

บ่าย :

อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปบน “เกาะปันหยี” เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของพังงา เกาะปันหยีเกิดจากการอพยพของชาวอินโดนีเซียในอดีต เพื่อมาตั้งรกรากบนเกาะแห่งนี้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ทับละมุ เพื่อเข้าที่พักและรับประทานอาหารเย็น

ค่ำ :

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

07.00 :

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 :

นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุเพื่อขึ้นเรือ สปีดโบท มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน (Similan Islands) หมู่เกาะสำคัญของทะเลอันดามัน ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามราวกับเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลอันดามัน หมู่เกาะสิมิลันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ทรัพยากรทางทะเลจำนวนมาก

เที่ยง :

บริการอาหารมื้อกลางวันณ จุดพัก บนเกาะเมียง (เกาะ4) (อาหารบริการปิคนิก)

บ่าย :

นำท่านเดินทางสู่เกาะบางู ให้ท่านดำน้ำตื้นชมสัตว์น้ำแหวกว่ายในทะเลอันสวยงาม ชมปะการังสีสันสดใสใต้น้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะ 8 ให้ท่านอิสระพักผ่อนบนหาดทรายสีขาวถ่ายรูปบรรยากาศอันสวยงามของทะเล อิสระเดินเล่นบนเกาะ อุทยานเพื่อถ่ายรูปชุดชมวิวหินเรือใบ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือทับละมุ เพื่อเข้าเช็คอินที่พัก ณ เขาหลัก

ค่ำ :

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

07.00 :

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม  

09.00 :

นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุเพื่อขึ้นเรือ สปีดโบทสู่ หมู่เกาะสุรินทร์ (Surin Islands) เป็นหมู่เกาะที่งดงามราวกับดวงดาวแห่งทะเลอันดามัน ด้วยความงดงามของสีน้ำทะเลสีคราม ตัดกับฝืนฟ้าสีใส ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพงดงามจับตาจนมิอาจจะรู้ลืม นำท่านล่องเรือสปีดโบท ให้ท่านได้มีเวลาเต็มอิ่มกับทะเลสีใส ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ช่องเขาขาด

เที่ยง :

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ จุดพัก บนหาดใกล้ช่องเขาขาด (บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์)

บ่าย :

อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับธรรมชาติบนช่องเขาขาดตามอัธยาศัยหลังรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านล่องเรือสู่ อ่าวบอนใหญ่ เป็นแหล่งที่ตั้งของชาวมอร์แกน ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของเกาะ ชาวมอร์แกนนั้นมีนามสกุลเดียวกันว่า กล้าทะเล เป็นนามสกุลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

ค่ำ :

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

07.00 :

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 :

 นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองภูเก็ต ย่านเมืองเก่า ระหว่างทางนำท่านผ่านสะพานสารสิน เป็นสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างภูเก็ตและพังงาเข้าด้วยกัน ให้ท่านผ่านชมความสวยงามของตัวสะพาน จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ “วัดฉลอง” วัดดังของภูเก็ต นำท่านนมัสการขอพร ขอโชคขอลาภกับหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง นำท่านถ่ายรูปกับเจดีย์พระจอมไท เป็นสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงาม

เที่ยง :

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย :

นำท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่าของภูเก็ต ที่มีเมืองแปลกตาสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปสองข้างทางของถนนเมืองเก่า ท่านจะได้รูปสุดชิค สุดคูล แบบสตรีทของภูเก็ตจากถนนแห่งนี้ ซึ่งมีชื่อว่า ถนนถลางและซอยรมณีย์ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต

19.00 :

นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE2218

20.25 :

นำท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิจบการเดินทางโดยสวัสดิภาพ

ช่วงเดินทาง
3 ธ.ค. 63 6 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน
18,290 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
18,290 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
17,790 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 5,000)
23,290 บาท
ช่วงเดินทาง
4 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน
18,290 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
18,290 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
17,790 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 5,000)
23,290 บาท
ช่วงเดินทาง
10 ธ.ค. 63 13 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน
18,290 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
18,290 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
17,790 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 5,000)
23,290 บาท
ช่วงเดินทาง
11 ธ.ค. 63 14 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน
18,290 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
18,290 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
17,790 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 5,000)
23,290 บาท
ช่วงเดินทาง
17 ธ.ค. 63 20 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน
17,290 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
17,290 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
16,790 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 5,000)
22,290 บาท
ราคานี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต // ภูเก็ต-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถตู้นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 08-10 ท่าน
 3. โรงแรมที่พัก 3 คืน 4 ดาวระดับมาตรฐาน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ราคานี้ไม่รวม
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
แชร์
คัดลอก Short URL
ที่อยู่

Grand Together

บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

เที่ยวประทับใจ ไปกับเรา

9/31 หมู่ 3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น

เลขที่ใบอนุญาต 11/08199
แชร์
ช่องทางการติดต่อ

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
ติดตามเรา