ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน วันหยุดสุดขีด 5 วัน 4 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน
- ขอพรความรักวัดหลงซาน
- ช็อปปิ้งซีเหมินติง
- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง