ทัวร์เวียดนาม EASY AWESOME 4 วัน 3 คืน

นั่งรถราง - น้ำตกดาลันทา - เคเบิลคาร์ - วัดตั๊กลาม - สวนดอกไฮเดรนเยีย - บุฟเฟ่ห์ BBQ ปิ้งย่าง - ดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - พระราชวังฤดูร้อน - บ้านเพี้ยน - สวนกาแฟขี้ชะมด
มุยเน่ - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - เมืองโฮจิมินห์เมืองโฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ไปรษณีย์กลาง - ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ - ตลาดเบนถัน - พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง