ทัวร์เกาหลี EXCLUSIVE SEOUL& JEJU SUMMER 5 วัน 3 คืน

สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ล็อตเต้ โซล สกาย - หอคอยกรุงโซล - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท -บลูเฮาส์ - พระราชวังถ็อกซูกุง คลองชองเกชอน - จตุรัสควางฮวามุน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - วัดซันบังโพมุนซา - ภูเขาซองอัค พิพิธภัณฑ์แฮนยอ ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชมดอกไฮเดรนเยีย - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง