ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย Wow Azerbaijan-Georgia 7วัน 4คืน

บากู-โกบุสตาน-แหลมอับเชรอน-Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ
ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี-อุพลิสชิเค่
- เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง
- ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden
- เที่ยวประเทศจอร์เจีย ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง