ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์ลูฟ
หอไอเฟล – ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต - พระราชวังแวร์ซายส์
ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าเลท - บรูจส์ – ย่านเมืองเก่าบรูจส์ – จัตุรัสเบิร์ก
จัตุรัสมาร์ค – กรุงบรัสเซลส์ - อะตอมเมียม – แมเนเกนพิส – จัตุรัสแกรนด์เพลส
อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัม – บุสซุม - หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือ – อัมสเตอร์ดัม
ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม - โรงงานเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์
โรงงานชีสและโรงงานทำรองเท้าไม้

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง