ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน

- เมืองตงชวน แผ่นดินสีแดง ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี
- สัมผัสความเย็นและหิมะ...ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ สระน้ำแห่งสรวงสรรค์
- สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง
- วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน
- เมนูสุดพิเศษ>> สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง