ทัวร์จอร์เจีย Georgia in Dreams 6วัน 3คืน

ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-ซิกนากี -ควาเรลี-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี
- ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine
- นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง