ทัวร์โครเอเชีย แกรนโครเอเชีย 8 วัน 5 คืน

กรุงอิสตันบูล-ซาเกรบ (โครเอเชีย)-โอพาเทีย
พูล่า-โรวินจ์ - เมืองโอพาเทีย-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (UNESCO)
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่า-โทรเกียร์ (UNIESCO)
สปลิท-พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน (UNESCO)
นีอุม (บอสเนีย)-มาลี สตอน-ล่องเรือชิมหอยนางรม
ดูบรอฟนิค (UNESCO)-ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค
กระเช้าไฟฟ้า-ชาฟตัท-อิสตันบูล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง