ทัวร์เวียดนาม XIN CHAO...ราคาปังเวอร์ ฮานอย ซาปา

น้ำตกซิลเวอร์ - หุบเขาปากมังกร หมู่บ้านก๊าตก๊าต - วัดหงอกเซิน - ชอปปิ้งถนนสาย36สาย - จัตุรัสบาดิงห์ - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - นาขั้นบันไดซาปา - ฮานอย - ซาปา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง