ทัวร์เวียดนาม VIETNAM 4D3N JVN14

-เมืองกรุงฮานอย
-จัตุรัสบาดิงห์
-สุสานโฮจิมินห์
-ตลาดLove Market
-บ้านพักโฮจิมินห์
-ชมวัดเจดีย์เสาเดียว
-เมืองซาปา
-ชมบริเวณหุบเขาปากมังกร
-ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ
-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต
-ไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา
-น้ำตกกั๊ตกั๊ต
-ทะเลสาบคืนดาบ
-วัดหงอกเซิน
-ล่องเรือจ่างอาน (นั่งเรือกระจาด)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง