ทัวร์เกาหลี Special Winter Snow in Korea

สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ - Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกที่ยาวที่สุด) - ชมความงามป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETICS OUTLET - คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ - พระราชวังเคียงบกกุง - ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free - พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดัง - ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง