ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA 5D 3N

ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) -อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา - สวนสนุก EVERLAND - อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง