ทัวร์เกาหลี FROZEN KOREA 5 วัน 3 คืน

• เที่ยว เกาะนามิ ตามลอยซีรี่ย์เกาหลี
• เที่ยว SEORAKSAN NATIONAL PARK & SINHEUNGSA
• สนุกสนานไปกับกิจกรรม ณ ลานสกีรีสอร์ท
• พร้อมชม ไร่สตรอเบอร์รี่
• สนุกสนามไปกับ Everland สวนสนุกกลางแจ้งขนาดใหญ่
• ชม พระราชวังเคียงบกกุง แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล
• หอคอยกรุงโซล อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพ
• ช้อปปิ้งจุใจ เมียงดง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง