ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน

ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น - วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง - สวนฮอลแลนด์ - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - OCT โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง