ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล 6 วัน 3 คืน

พร้อมเที่ยวชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันเป็นนิจนิรันดร์
และ หมู่มวลถ้ำแห่งศาสนศรัทธา ณ ถ้ำอชันต้าและถ้ำเอลโลร่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง