ทัวร์อิตาลี สวิชเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน

สนามกีฬาโคลอสเซียม เกาะเวนิส หอเอนปิซ่า
มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร พระราชวังแวร์ซายส์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง