ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน5คืน

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน5คืน
มิลาน เวนิส ลูเซิร์น แองเกลเบิร์ก ดิจอง ปารีส
เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว QATAR AIRWAYS

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง