ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง คาเมร่อน LION 3วัน 2คืน

ปีนัง – วัดไทย-วัดพม่า - กระเช้าปีนังฮิลล์– อิโปร์ – ถ้ำเปรัค – คาเมร่อน– DUTYFREE – ด่านสะเดา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง