ทัวร์พม่า พะอัน มะละแหม่ง 3 วัน 2 คืน

เสน่ห์เหมือนเก่าที่พม่า มิงกะละบามะละแหม่ง
เมืองมะละแหม่ง เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในแบบฉบับของเมืองเก่าที่ความผสมผสานกลมกลืนของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่นี่มีผู้คนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ ฮินดู อิสลาม แต่มีความผสมผสานที่ไม่ขัดแย้งกัน สิ่งก่อสร้างต่างๆก็มีหลากหลายแสดงให้เห็นถึงร่องรอยที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนโดยยังคงบอกเล่าเรื่องราวได้ในตัวของมันเอง...

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง