ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI PRO SAVE SAVE เที่ยวเต็มวัน 5วัน3คืน

โตเกียว - ฟูจิ
พักฟูจิ 1 คืน พักในเมือง ติดสถานีรถไฟ 2 คืน
ที่พักใกล้สวนสนุก วันฟรีเดย์ ลูกค้าเดินทางสะดวก
ไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์เพียง 20 นาที
ท่องเที่ยวอิสระในเมือง นั่งรถไฟไปช้อปปิ้งที่ชินจูกุเพียง 35 นาที
ค่ารถไฟแค่ 350 YEN ต่อเที่ยว เท่านั้น !!

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง