ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO TOWN IN TOWN บินหรู TG เที่ยวครบ ไม่มีอิสระ 5 วัน 3 คืน

โนโบริเบ็ตสึ จิโกกุดานิ โทยะ ภูเขาไฟโชวะชินซัน มิตซุยเอ้าเล็ท
คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
โรงงาน ชอคโกแลต อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ และย่านซูซูกิโนะ ศาลเจ้าฮอกไกโด
หอนาฬิกาประจำเมือง สวนโอโดริ ตลาดปลาโจไก อาคารที่ว่าการของ ฮอกไกโดหลังเก่า JTC

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง