ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido New Year Party 6วัน 4คืน

สนามบินชิโตเซ่-โนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดานิ - ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง - กระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ - หอคอยโกเรียวคาคุ - ทะเลสาบโทยะ ศูนย์อนุรักษ์หมี - ภูเขาโชวะ ชินซัน
โรงงานชอคโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว
ลานสกีเบนเค - มิตซุย เอ้าท์เลท
อดีตศาลาว่าการ – หอนาฬิกา - สวนโอโดริ พาร์ค – ตลาดปลาโจไก – JTC -ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ
สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง