ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN SEASON CHANGE บินหรู TG เที่ยวครบ ไม่มีอิสระ 5 วัน 3 คืน

โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-โทยะ-ภูเขาไฟโชวะชินซัน
เก็บแอปเปิ้ลที่สวนผลไม้-จุดชมวิวซาอิโระ
คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานชอคโกแลต -ซัปโปโร
อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ ย่านซูซูกิโนะ
ศาลเจ้าฮอกไกโด-หอนาฬิกาประจำเมือง
สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-JTC-มิตซุยเอ้าเล็ท
อาคารที่ว่าการของ ฮอกไกโดหลังเก่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง