ทัวร์จีน เที่ยว 2 มณฑล 2 มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ 6 วัน 5 คืน

ฉงชิ่ง - น้ำตก 4 คู - เมืองโบราณปิ่งอัน - น้ำตกใหญ่ชื่อสุ่ย - เมืองถู่เฉิง - เมืองโบราณเหมาไถ - พิพิธภัณฑ์เหมาไถ - อุทยานอู่หลงหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ - ภูเขานางฟ้า (เมืองหิมะ) - ช้อปปิ้งถนนเจี่ยฟ่างเป่ย - มหาศาลาประชาคม - พิพิธภัณฑ์ซานเสีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง