ทัวร์จีน กุ้ยหลิน.. สุดยอดความอลังการท้องทุ่งนาสีเขียวขจี 6 วัน 5 คืน

กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วงหลงเซิ่น - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ร้านยางพารา - เขางวงช้าง - ร้านใบชา - ชมโชว์ MIRAGE - สะพานสายฝน - หมู่บ้านหลู่เจียชุน - ร้านผ้าไหม - หยางซั่ว - ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง - อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง - เขาเซียงกง - ร้านหยก - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน- เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง